ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Шинэ төрлийн коронавирус (COVID-19)-ийн халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Гадаад харилцааны яамны Консулын газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-13-нд апостиль гэрчилгээ олгох, итгэмжлэл өгөх үйлчилгээ үзүүлэхгүй.

Дээрх үйлчилгээг хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас зайлшгүй авах шаардлагатай иргэдийн хувьд ГХЯ-ны 83042222, 83052222 дугаарын шуурхай утсаар холбогдоно уу.

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ
КОНСУЛЫН ГАЗАР
2020.11.11