16 хүртэлх насны хүүхдэд гадаад паспорт шинээр авах

  • Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг,
  • 4 хувь цээж зураг
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар,
  • Эцэг, эх эсхүл хууль ёсны асран хамгаалагчийн иргэний цахим үнэмлэх, гадаад паспортын хуулбар,
  • Австрали Улсад оршин суугаа визний хуулбар (Visa Grant Notice),
  • Гадаад паспорт олгохыг хүссэн өргөдөл /Өргөдлийг монгол хэлээр бичиж, өмнө хэрэглэж байсан паспортаа алдаж vрэгдvvлсэн буюу гэмтээсэн бол шалтгааныг тодорхой тайлбарлаж, оршин суугаа хаяг, холбоо барих утасны дугаар, и-мэйл хаягийг болон Монгол дахь гэр бүлийн хэн нэг хүний овог, нэр, утасны дугаарыг тодорхой заасан байх/,
  • Төлбөр 70 австрали доллар
  • Бичиг баримтаа буцаан авах дугтуй /Express post with signature on delivery OR Registered post/-г хамтад нь ирүүлэхийг анхаарна уу.