Австрали болон Шинэ Зеланд Улсад сурч, ажиллан амьдарч буй монгол иргэдийн бүртгэл

Тус Элчин сайдын яам Австрали болон Шинэ Зеланд Улсад сурч, ажиллан амьдарч буй монгол иргэдийн тоо, байршлын судалгаатай байх үүднээс энэхүү бүртгэлийг хийж байна.

Таны мэдээлэл зөвхөн ЭСЯ-нд хадгалагдаж, шаардлагатай тохиолдолд холбоо барихад ашиглагдах бөгөөд гуравдагч этгээдэд харагдахгүй, очихгүй болно. Та бүхний хувийн нууцыг чандлан хадгална.

Одоор (*) тэмдэглэсэн талбарыг заавал бөглөнө үү.

Ирсэн зорилгыг "бусад" гэж сонгосон тохиолдолд доорх нүдэнд тодорхойлж бичнэ үү.