Итгэмжлэл хийлгэх

Иргэн Та тус Элчин сайдын яамаар итгэмжлэл гэрчлүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлэн Элчин сайдын яамны хаягаар ирүүлнэ үү. Материал дутуу тохиолдолд итгэмжлэлийг гэрчлэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Та итгэмжлэлээ Монгол улсад очсон эсэхийг Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын www.consul.mn цахим хуудас, +976 62262222 дугаарын утсаар болон  dep10.notary@mfa.gov.mn цахим шуудангаар лавлах боломжтой.

Та итгэмжлэлээ Монгол улсад орон нутагт шуудангаар хүлээн авах тохиолдолд дараах хуудаснаас шаардлагатай маягтуудыг бөглөн ирүүлнэ үү. Итгэмжлэлийг Монгол улсад орон нутагт шуудангаар хүлээн авах талаар.

 

Итгэмжлэл гэрчлүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

Жич: Бичиг баримтын сканнердсан хуулбарыг ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ИТГЭМЖЛЭЛ
1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж 20 доллар (Австралийн шуудангийн Money Order)

ХАДГАЛАМЖ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ ИТГЭМЖЛЭЛ
1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж 20 доллар (Австралийн шуудангийн Money Order)

ГАДААД ПАСПОРТ МЭДҮҮЛЭХ ИТГЭМЖЛЭЛ
1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж 20 доллар (Австралийн шуудангийн Money Order)

ХҮҮХДЭД ГАДААД ПАСПОРТ МЭДҮҮЛЭХ ИТГЭМЖЛЭЛ
1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
6. Үйлчилгээний хураамж 20 доллар (Австралийн шуудангийн Money Order)

ХҮҮХЭД АВЧ ЯВАХ БИЧИГ /МОНГОЛООС АВСТРАЛИ РУУ/

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн паспортын хуулбар
5. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
6. Хүүхдийн паспортын хуулбар
7. Үйлчилгээний хураамж 20 доллар (Австралийн шуудангийн Money Order)

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ
1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар (ГХЯ-наас факсдуулна)
6. Үйлчилгээний хураамж 20 доллар (Австралийн шуудангийн Money Order)

Нотариатын үйлчилгээ нь ямарваа шинэ бие даасан тодорхойлолт гаргахгүй, гагцхүү тодорхойлж буй баримт бичгийн орчуулга үнэн зөв болохыг, эсвэл уг өргөдөл нь гарын үсэг зурсан хүнийх мөн болохыг, тамга гарын үсэг нь үнэн болохыг баталгаажуулдаг.

Байр орон сууц, хадгаламж, данс захиран зарцуулах тухай Итгэмжлэлийг тус ЭСЯ дээр баталгаажуулж байгаа ба Хөрөнгийн өмчлөлийн эрх шилжүүлэхтэй холбоотой энэхүү үйлчилгээг хийлгэхдээ Консулын хажууд өөрийн гараар бичиж баталгаажуулдаг.

Төлбөрийг Австралийн шуудангийн Money Order-оор эсхүл банкны чекээр ирүүлнэ үү.

Итгэмжлэл хийх загварууд: