Итгэмжлэл хийлгэх

Иргэн Та тус Элчин сайдын яамаар итгэмжлэл гэрчлүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлэн Элчин сайдын яамны шуудангийн хаягаар ирүүлнэ үү. Материал дутуу тохиолдолд итгэмжлэлийг гэрчлэх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Итгэмжлэлээ тус ЭСЯ-нд хүргэгдсэн эсэхийг Австралийн шуудангийн https://auspost.com.au/mypost/track/#/search холбоосоор нэвтэрч, дугтуйныхаа дугаарыг оруулан шалгаж байна уу.

Монгол Улсад очсон эсэхийг нь Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын www.consul.mn цахим хуудсаар орж  шалгана уу.

Та итгэмжлэлээ Монгол улсад орон нутагт шуудангаар хүлээн авах тохиолдолд дараах хуудаснаас шаардлагатай маягтуудыг бөглөн ирүүлнэ үү.

Төлбөр: Тус ЭСЯ-наас иргэдэд үзүүлэх консулын үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох үүднээс 2021 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нотариатын болон иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний хураамжийг дараах хоёр хэлбэрээр төлөх боломжтой болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. Үүнд:

1. Австралийн шуудангийн Money Order-оор төлж, материалтайгаа хамт шуудангаар ирүүлэх,

2. ЭСЯ-ны доорх дансанд үйлчилгээний хураамжийг шилжүүлж, нотлох баримтыг бусад материалын хамт шуудангаар ирүүлэх,

Account Name: Embassy of Mongolia
BSB Number: 062 900
Account Number: 1102 7223

Жич: Бэлэн мөнгө хүлээн авахгүй болохыг анхааруулж байна.

ЭСЯ-ны дансанд төлбөрийг шилжүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу. Үүнд:

– Шилжүүлгийн гүйлгээний утганд үйлчлүүлэгчийн болон үйлчилгээний төрлийг заавал бичнэ. Жишээ нь: Д.Ганболд итгэмжлэл /D.Ganbold itgemjlel/
– Хэрэв та төлбөрөө шилжүүлсэн ч холбогдох бичиг баримтаа ЭСЯ-нд ирүүлээгүй, дутуу ирүүлсэн зэрэг шалтгаанаар 30 хоногоос хэтэрбэл төлбөрийг буцаан олгохгүй, улсын орлого болгохыг анхаарна уу.

Баримт бичгийн хуулбарт тавигдах шаардлага:

– Баримт бичгийг аль болох тод, гаргацтай хэвлэж, хуулбарлаж ирүүлэх,
– Бичиг баримтын хуулбар нь цагаан, цайвар дэвсгэртэй байх,
– Бичиг баримтын хуулбарын хэмжээ нь эх баримтын хэмжээтэй адил байх,
– Итгэмжлэлийг үйлдэхдээ нотариатын болон ЭСЯ-ны тамга дарах зай үлдээх,
– Хэрэв иргэн Танд иргэний үнэмлэх, гадаад паспортыг сканердах /канондах/ боломжгүй тохиолдолд зургийг авч хуулбарлахдаа гар, хуруу, хумс зэргийг оруулахгүй байхыг анхаарах.

Итгэмжлэл гэрчлүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

ЕРӨНХИЙ ИТГЭМЖЛЭЛ

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар

ХАДГАЛАМЖ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ ИТГЭМЖЛЭЛ

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар (Certified to be true буюу баталгаажуулсан хуулбар)
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар

ГАДААД ПАСПОРТ МЭДҮҮЛЭХ ИТГЭМЖЛЭЛ

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар

ХҮҮХДЭД ГАДААД ПАСПОРТ МЭДҮҮЛЭХ ИТГЭМЖЛЭЛ

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
6. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар

ХҮҮХЭД АВЧ ЯВАХ БИЧИГ /МОНГОЛООС АВСТРАЛИ РУУ/

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар
4. Итгэмжлүүлэгчийн паспортын хуулбар
5. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
6. Хүүхдийн паспортын хуулбар
7. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ

1. Итгэмжлэл
2. Өргөдөл (ЭСЯ-нд хандсан өргөдөл)
3. Итгэмжлэгчийн паспортын хуулбар (Certified to be true буюу баталгаажуулсан хуулбар)
4. Итгэмжлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсхүл паспортын хуулбар
5. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
6. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар

Итгэмжлэл хийх загварууд: