16 буюу түүнээс дээш насны иргэн гадаад паспорт дахин авах

  • Гадаад паспорт шинээр авах мэдүүлэг,
  • Иргэний цахим үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар,
  • Хуучин гадаад паспортын хуулбар /Гэмтсэн, хуудас дууссан, дахин сунгах зайгүй болсон тохиолдолд цаашид ашиглах боломжгүй болсон уг паспортын хуулбар/, 
  • Паспортаа алдаж үрэгдүүлсэн тохиолдолд үүнийг магадласан цагдаагийн тодорхойлолт,
  • Австрали Улсад оршин суугаа визний хуулбар (Visa Grant Notice),
  • Гадаад паспорт олгохыг хүссэн өргөдөл, /Өргөдлийг монгол хэлээр бичиж, өмнө хэрэглэж байсан паспортаа алдаж үрэгдүүлсэн буюу гэмтээсэн бол шалтгааныг тодорхой тайлбарлаж, оршин суугаа хаяг, холбоо барих утасны дугаар, и-мэйл хаягийг заавал тодорхой заасан байх/
  • Төлбөр 55 австрали доллар
  • Бичиг баримтаа буцаан авах дугтуй /Express post with signature on delivery OR Registered post/-г хамтад нь ирүүлэхийг анхаарна уу.