Гэрлэлт бүртгүүлэх тухай

Гэрлэх хос гэрлэлт бүртгүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлж, ЭСЯ-нд өөрийн биеэр ирж, гэрлэлтээ бүртгүүлнэ.

Үүнд:

  1. Гэрлэлтийн гэрчилгээ авах мэдүүлэгийг татан авч, бөглөнө. Маягтыг бөглөхөд загварын дагуу бөглөнө үү.
  2. Гэрлэх хос Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл гаргана. Өргөдөлд гэрийн хаяг, утасны дугаар, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг бичин гарын үсэг зурсан байна.
  3. Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт,
  4. Австрали Улсад оршин суух виз (Visa Grant Notice)-ний хуулбар,
  5. Өмнө гэрлэж байгаагүй болон гэрлэж байсан бол гэрлэлтээ цуцлуулсан талаарх Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлагаа /эх хувиар/,
  6. Эрүүл мэндийн шинжилгээ: ДОХ, Сүрьеэ, сэтгэцийн шинжилгээ /сүүлийн 6 сарын дотор хийлгэсэн байна/*- Австрали Улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн тохиолдолд дээрх шинжилгээ шаардахгүй бөгөөд Австралийн гэрлэлийн гэрчилгээг эх хувиар ирүүлнэ,
  7. Гэр бүлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу гэрч байлцуулан гэрлэлт бүртгэнэ.
  8. Үйлчилгээний хураамж 20 австрали доллар.